VOORNAAMSTE REALISATIES

 

 • Classificatie en studie van Archieffondsen
Gedeponeerd in het KMLK :

– Regimentsarchieven van de Keizerlijke Wacht en Fonds Iordanoff : na classificatie en vertaling door N. Bielavsky gepubliceerd in het tijdschrift “Patrimoine Russe“.

– Assistentie bij de analyse van de Archieven van de Alumni van het Keizerlijk Lyceum Alexander te Tsarskoie Selo, uitgevoerd door SRAMA (Société Royale des Amis du Musée de l’Armée) en naar het Russisch vertaald.

– Assistentie en vertaling naar het Frans van de analyse van de archieven van de Stanitsakozakken in België, uitgevoerd door het Cultureel Informatiecentrum van de Russische emigratie te Sint-Petersburg (CCI).

– Gids van de Russische sectie van het KMLK (in het Russisch) : publicatie, in samenwerking met het KMLK, van de analyses van archieffondsen gerealiseerd door het CCI.

– Classificatie van twee fondsen van familiearchieven in samenwerking met de ULB.

Gedeponeerd bij de SBRE :

voorlopige classificatie, in afwachting van verdere analyses en definitieve classificatie door deskundigen, vooraleer te worden gedeponeerd in een wetenschappelijke instelling en toegankelijk te worden gesteld voor nader onderzoek.

 • Wetenschappelijke samenwerking met het Informatiecentrum over de Russische emigratie (CCI) te Sint-Petersburg, met het “Huis Soljenitsyne – Rusland over de grenzen” te Moskou en met de Fédération des Associations Russes (FAR) te Parijs.

 

 • Bijdrage tot het inrichten van de Schatkamer van het Keizerlijke Rusland in het KLMK door het SRAMA en tot het realiseren van de vitrine “ Russische emigratie “.

 

 • Organiseren van internationale colloquia : Rol en imago van de Belgen in Rusland, in samenwerking met de leerstoel Interbrew Baillet-Latour (KULeuven-UCL), met de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Rusland en Belarus, de SRBII en andere partners (SRBII, 2001-2002) ; Geschiedenis van de Russische emigraties naar België, in samenwerking met Europalia Rusland en de KULeuven (Koninklijke Academie van België, 2005) ; Methodologie en Ideologie in de Geschiedkundige Wetenschappen. Toepassing op de geschiedenis van Rusland (ULB, 2010) ; Russische schilders-illustratoren buiten Rusland en kinderliteratuur. Hulde aan Elisabeth Ivanowsky (Sint-Petersburg, 2010).

 

 • Registreren van getuigenissen van afstammelingen van Russische emigranten onder leiding van Dr Pierre Lierneux.

 

 • Publicatie van het wetenschappelijk tijdschrift “Patrimoine russe“.
  (klik hier)

 

 • Lezingen door Belgische of buitenlandse sprekers over Russische kunst, cultuur en geschiedenis.

 

 • Didactische concerten van Russische muziek.

 

 • Tentoonstelling van Russische archieven, objecten en foto’s in Saratov en Volgograd (2009), Groot-Bijgaarden (2009-2010), Reims (2010-2011) en het KMLK te Brussel (2013).