VERZAMELEN, BEWAREN, BESTUDEREN
HET ERFGOED VAN DE RUSSISCHE EMIGRATIE

Tal van archieven, brieven en objecten werden in de loop der jaren door Russische emigranten en hun nakomelingen aan de SBRE toevertrouwd. Volgens de wens van hun eigenaars worden deze voor studiewerk uitgeleend aan universiteiten, dan wel voor langdurig depot of als schenking aan Belgische wetenschappelijke instellingen toevertrouwd, bijvoorbeeld aan het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KMLK). De wensen van de eigenaars inzake bestemming werden wettig geacteerd en nageleefd. De SBRE kan ook als adviseur of tussentijds bewaarder optreden.

This entry was posted in Non classé. Bookmark the permalink.